Wizy do Chin

 

Rodzaje wiz

 

Czas oczekiwania na wizę

Podstawowe dokumenty potrzebne do uzyskania wizy:

         OTWÓRZ wniosek wizowy        

*Do ankiety należy wgrać zdjęcie on-line oraz formę papierową dołączyć do wniosku, zdjęcie musi być to samo.

Dodatkowe dokumenty wymagane do poszczególnych typów wizy:

bez dodatkowych dokumentów

ważna wiza do kraju docelowego oraz bilet zawierający odpowiednie odcinki podróży

aktualne zaproszenie z Chin ( nie wymaga się oryginału dokumentu).

Osoby ubiegające się o wizę wielokrotną powinny przedstawić oryginał zaproszenia wystawionego przez upoważnioną instytucje w Chinach

 

zawiadomienie o przyjęciu do szkoły w Chinach, wniosek wizowy dla cudzoziemców mających studiować w Chinach (formularz JW201 lub JW202) oraz formularz badań lekarskich

 

zaproszenie od chińskiej firmy/instytucji przyszłego pracodawcy

zezwolenie na pracę w Chinach oraz kwestionariusz badań zdrowotnych.

Informacje dodatkowe:

Pośrednictwo wizowe INTOUR POLSKA :

110 PLN w trybie normalnym **

   150 PLN w trybie ekspresowym **

** w przypadku dokonania rezerwacji hotelowej do Chin w naszym biurze obowiązuje promocyjna cena pośrednictwa wizowego ( zniżka 50 %).

 

Tabela opłat konsularnych dla obywateli Schengen*:

Rodzaj wizy

Tryb zwykły

Tryb ekspresowy

Opłata konsularna

Opłata Centrum Wizowego

Razem

PLN

Opłata konsularna

Opłata Centrum Wizowego

Razem

PLN

wszystkie

260

185

445

370

275

645

* Od 15 października 2018 roku Konsulat Chin wprowadził obowiązkowe aplikowanie o wizę przez Chińskie Centrum Wizowe.

Dla obywateli państw spoza Schengen obowiązuje oddzielna tabela opłat.

Konsulat ma prawo zmienić cenę oraz odmówić wydania wizy, bez zwrotu kosztów i podania przyczyny, a także zażądać dodatkowych dokumentów.